WrestleMitzvah on FITE TV July 18th. Click to watch - רסלמצווה תשודר בערוץ פייט ב 18 ליולי. לחצו לשידור